TURKISH INDUSTRY HOLDINGTURKISH INDUSTRY HOLDINGTURKISH INDUSTRY HOLDING

“Mükemmeli Hedefleriz”

İşimizde farklıyız

İşimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayacak nitelikli insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz.
Global anlamda genel kabul görmüş en iyi uygulamaların fikri ve teknik olarak alt yapısını oluşturarak ve insiyatiflerle rekabet gücümüzü artırır, kurumsal uygulamalarımız ile örnek teşkil ederiz. İş yapış şeklimizle farklı olmayı daima önde tutarız.

Üstün başarıyı hedefler ve ona ulaşırız

Sonuç odaklı çalışırız. Hedeflerimizi yüksek tutar ve işimizi yaparken nihai amacımızı aklımızdan çıkarmayız. Büyük resmi aklımızdan çıkarmaz, sorumluluk alır, sonuca giden yolda yüksek azimle çalışırız. Kurumumuzun stratejisini ve yönünü bilir, aldığımız her karar ve faaliyette bunu hassasiyetle dikkate alırız. 

Yenilikçi ve farklıyız

İlgili, katılımcı ve paylaşımcıyız. Zamanın gereklerini ve toplumun buna vereceği tepkileri takip eder, yeni fikir ve girişimlere destek veririz. Düşünmeye vakit ayırırız. Fırsat oluşturmaktan ve problem çözmekten zevk alırız. Alışkanlıklarımızı sürekli sorgular ve riskleri en aza indiririz. Farklı olmak için yılmadan çalışırız.

Sürekli gelişimi destekleriz

Öğrenen ve gelişen bir iş kültürüyle çalışırız. Sürekli gelişen, yüksek performansla görünür katkı oluşturan çalışanlarımızı ayrıştırır ve ödüllendiririz. Gelişim için geri bildirim verir ve eleştirileri açık yüreklilikle karşılarız.

“Müşterimizi Mutlu Ederiz”

Müşterimizin başarısı için çalışırız.

Müşteri ana odağımızdır ve ailemizin bir parçasıdır. 
İşimize ve müşterimize verimlilik ve katkı sağlamak bilinciyle çalışırız. Müşteri ilişkilerimiz esneklik, güvenilirlik, hız ve çözüm ortaklığı üzerine kuruludur.

Kaliteli ürün ve hizmetlerimizle müşterimize değer oluştururuz.

Her iş kolumuzda, farklı olarak en kaliteli ürün ve hizmetleri müşterilerimize sunar , daima rekabetten bir adım önde olmaya çalışırız. Kritik müşteri talep ve beklentilerinin ne olduğunu anlar, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve gerektiğinde iş yapış biçimimizi o doğrultuda tasarlarız.

Müşterinin sesini dinleriz

Değişen müşteri gereksinimleri önceden görür ve hamleci ve heyecanlı bir yaklaşım ile hızla çözüm üretmeye çalışırız.

Farklı bir liderlik sergileriz

Organizasyonun hangi seviyesinde çalışırsak çalışalım, sorumlu olduğumuz işlerin liderliğini üstleniriz, işimizi sahipleniriz. Hem kendimizi hem de çevremizi geliştirir, hedefe yönlendirir, ortak amaç ve ilkeler etrafında toplarız. Yaptığımız işi sürekli sorgulayarak yenilikçiliğimizi başlatır ve yönetiriz.

İşimizin gereğini yapmak için harekete geçeriz

İyi hesaplanmış riskler alır, bunları fırsata çeviririz. Onay beklemek yerine yetkinlik ve uzmanlığımız çerçevesinde gerekeni yapar, aldığımız kararlar için sorumluluk üstleniriz. Hızlı karar alır ve aldığımız kararları süratle hayata geçiririz.

Ekip olarak çalışırız

Her birey ve değerin işimize ve hedeflerimize yaptığı katkıyı tanır ve bundan en yüksek değeri oluşturmaya çalışırız. Birbirimize saygılı davranır, farklılıklara değer verir, katılımcılığı teşvik ederek bireysel insiyatif ve sorumluluğa zemin oluştururuz. 

Verimli ve yalın organizasyonlar kurarız

Katma değer yaratmayan işler ve bürokrasiye ülke ekonomisine verdiği zarar yönünden tahammülümüz azdır. Mümkün olan en yalın organizasyon yapılarında ve etkin bir iletişim ortamında çalışırız.

“Güveniliriz”

Açık ve dürüst ilişkiler kurarız

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ve diğer iş ortaklarımızla ilişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütürüz.

Verdiğimiz sözü tutarız

Sözlerimiz, eylemlerimiz, davranış biçimlerimiz ve kararlarımız kendi içinde tutarlı bir bütündür. Yerine getiremeyeceğimiz vaatler vermeyiz, söz ve taahhütlerimizi mutlaka hayata geçiririz. Her birimiz, itibarımızı koruma ve yükseltme bilinciyle hareket ederiz. 

Adil rekabet ederiz

Tüm ilişkilerimizde etik kurallar ve yasalar çerçevesinde, adil, karşılıklı yarar sağlama amacına yönelik, iyi niyet ve anlayış prensibiyle hareket ederiz. İçinde bulunduğumuz sektörlerin ve iş dünyasının gelişimi ve kurumsallaşması için çaba sarf ederiz.

Çevreye karşı sorumluyuz

Dünyanın geleceğine karşı sorumlu olduğumuzun farkındayız. Tüm iş süreçlerimizde ve sosyal hayatımızda, çevreye duyarlılık temel prensibimizdir. Üretim ve hizmet süreçlerimizde tüm kararlarımızı, sonuçlarının çevreye olan etkisini değerlendirerek veririz.

© Turkish Industry Holding