TURKISH INDUSTRY HOLDINGTURKISH INDUSTRY HOLDINGTURKISH INDUSTRY HOLDING

Vizyonumuz;

Faaliyet gösterdikleri  tüm sektörlerin , bulunduklari  ülke  Ekonomilerinin hedeflerine ortak olur ve bu hedeflere varılmasında atılımları ile yönlendiren güçlerden biri olmak vizyonumuzdur.

Misyonumuz;

 Grubun varlığının temel güç kaynağı olan süregelen değerlerine bağlı kalarak, faaliyet alanlarına iyi odaklanmak, bu alanlarda en nitelikli insan kaynaklarımız ile kaliteli ürün ve hizmet üretimini gerçekleştirerek, fedakar, lider ve akla ilk gelen kurum haline gelmek; bunu yaparken de müşterilerinden tedarikçilerine, çalışanlarından ve topluma kadar tüm kesimler için değer oluşturmaktır.  

© Turkish Industry Holding